QUY TRÌNH GIAO DỊCH VÀ THANH TOÁN

Quy Trình Thanh Toán

Thanh toán bằng hình thức chuyển khoán

HỢP ĐỒNG TRÊN 50 TRIỆU

Hợp đồng lớn hơn 50 triệu đồng, quý khách sẽ chia làm 02 lần thanh toán:
 • Đợt 01: sau khi ký hợp đồng. Quý khách sẽ thanh toán 50% giá trị hợp đồng.
 • Đợt 02: sau khi thi công hoàn thiện và bàn giao, nghiệm thu. Quý khách thanh toán giá trị hợp đồng còn lại.

HỢP ĐỒNG TRÊN 100 TRIỆU

Hợp đồng lớn hơn 100 triệu đồng, quý khách sẽ chia làm 03 lần thanh toán:
 • Đợt 01: sau khi ký hợp đồng và tiến hành thi công. Quý khách thanh toán 40% giá trị hợp đồng.
 • Đợt 02: sau khi thi công khoảng 60% khối lượng công trình. Quý khách thanh toán 30% tiếp theo của hợp đồng.
 • Đợt 03: sau khi hoàn thiện và bàn giao, nghiệm thu. Quý khách thanh toán phần còn lại của hợp đồng.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Thông tin hệ thống ngân hàng giao dịch của AsaHome
 • Tài khoản Công Ty
 • Ngân hàng ACB - CN: Thủ Đức
 • Tên TK: CÔNG TY CỔ PHẦN ASA GROUP
 • Số TK: 247 246 509
 • Tài khoản cá nhân
 • Ngân hàng TECHCOMBANK - CN: THỦ ĐỨC
 • Tên TK: NGUYỄN VĂN NHUẬN
 • -Số TK: 1902 0600 564 015
4.2/5 - (12 bình chọn)