thiet-ke-noi-tht-van-phong-hoang-cau (11)

Thiết kế nội thất văn phòng Hoàng Cầu tại Bình Dương

Văn phòng được thiết kế mở, có không gian giao lưu giữa các phòng ban

thiet-ke-noi-tht-van-phong-hoang-cau (10)
thiet-ke-noi-tht-van-phong-hoang-cau (12)