Tại sao nên chọn xây Nhà Phố ? Ưu điểm của loại hình này là gì ?